ARAŞTIRMA

"MARKA, PATENT VE TASARIMLARINIZ KİMLİĞİNİZDİR"
ALAN Adı Araştırma


MARKA, PATENT, TASARIM ARAŞTIRMA

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Tescili ve Korunması

Günümüzde daha fazla bilgi-temelli nitelik kazanan ekonomide, Fikri Mülkiyet hakları günlük iş yönetimi kararlarında başlıca değerlendirme öğelerinden birisidir

Detay»

Ticaret Ünvanının Markasal Olarak Kullanılması

Ticaret hayatında ayırt ediciliği sağlamak adına çeşitli işaretler kullanılmaktadır. Söz konusu işaretlerin en önemlileri ticaret unvanları, işletme adları ve ...

Detay»

İncelemesiz Patent ve İncelemesiz Patent İlişkin Haklar

Başvuru sahibinin tercihine göre incelemesiz Patent, İncelemeli Patent ve Faydalı Model koruması olarak üç çeşit patent koruması getiren 551 sayılı Patent...

Detay»

Kötü Niyetle Yapılan Tescilin Hükümsüzlüğü

Kötü niyetle yapılan tescilin hükümsüz sayılması hali, 556 Sayılı KHK’de öngörülen “Hükümsüzlük halleri” arasında, sadece tanınmış markalar için söz edilmektedir.

Detay»

İlaç Patenti ve İlaç Markası

Diğer sektörlerde de olduğu gibi ilaç sektöründe de ilaç şirketleri ürünlerini rakip ürünlerden ayırt etmek için marka kullanmaktadır.Ancak, markanın kullanıldığı ürünün ilaç olması sebebiyle,

Detay»

Madrid Protokülüne Göre Uluslararası Marka Tescili

Tescilli marka, tüm diğer sınai mülkiyet haklarında olduğu gibi tescil edildiği ülkenin sınırları içerisinde korunmaktadır. Bu nedenle...

Detay»